You are here: Home Tin Tức Tin Tức Y Tế Thông tư 07 của Bộ Y tế

Thiết Bị Y Tế Gia Khoa

Thông tư 07 của Bộ Y tế

Email In PDF.

Từ 1/3, việc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện sẽ được thực hiện theo Thông tư 07 của Bộ Y tế.

Theo đó, người bệnh được điều dưỡng viên, hộ sinh viên và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc, giao tiếp với thái độ ân cần và thông cảm; được giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc trong quá trình điều trị và chăm sóc.

Người bệnh cần chăm sóc cấp I do điều dưỡng viên, hộ sinh viên và hộ lý thực hiện chăm sóc vệ sinh cá nhân và người bệnh cần chăm sóc cấp II và cấp III tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng viên, hộ sinh viên và được hỗ trợ chăm sóc khi cần thiết.

Ngoài ra, người bệnh còn được chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc phục hồi chức năng, được dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc v.v… Các bệnh viện phải bảo đảm đủ nhân lực điều dưỡng, hộ sinh; xây dựng cơ cấu trình độ của điều dưỡng, hộ sinh phù hợp với tính chất chuyên môn và phân hạng bệnh viện...

Để bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh, các bệnh viện xây dựng và thực hiện những quy định cụ thể về an toàn cho người bệnh; thiết lập hệ thống thu thập và báo cáo các sự cố, nhầm lẫn, sai sót chuyên môn kỹ thuật tại các khoa và toàn bệnh viện; định kỳ phân tích, báo cáo các sự cố, sai sót chuyên môn kỹ thuật trong chăm sóc và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả


Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 28 Tháng 2 2011 22:40 )